KLÉZSE

Klézse Bákó megyében elhelyezkedő település. Bákó várostól, 20 km-re déli irányban fekszik a község. Klézse felső része, Alexandrina és az alsó része Buda. Klézséhez tartozik mint külön falu Somoska és Pokolpatak.

A községnek 7150 lakosa van. Ezekben a falvakban Csángó-magyarok élnek, kivéve 8 ortodox vallású családot. A többiek római-katolikusok. A lakosság többésge a magyar nyelv csángó tájszólását beszéli.

Klézsén van három általános iskola, Somoskán és Pokolpatakon egy-egy általános iskola. Klézsének két temploma van és egy temetője. Somoskának külön temploma és temetője van. A falu megnevezése egyesek szerint a latin "eclesia" szóból ered. A lakosság székely eredetű. Első említését egy 1638-ból származó dokumentumban találjuk.

Római katolikusokról említést tesz Zöld Péter misszionárius az 1781. január 11-én írt levelében, amit Batthyány Ignácz erdélyi püspökhöz címzett.

 

Duma István András

Klézséről

Említések Klézséről

Első említés Klézséről meg van találva a Vasile Lupu vajda HRISOV-jában, ahol 1630-ban említi ezt a nevet. Ír Evloghie püspöknek erről. Bandinus szerint 1696-ban januárban egy katolikus kalagor, Carlo Antonio Negrini 11 családról beszél, akik Klézse faluban éltek.
Január 1781. Zöld Péter székely missziós pap ír Batthány Ignácz-hoz Klézséről.
A Dicţionarul Geografic al judeţului Bacău (Bákó megye földrajzi szótára) említi, hogy
1811-ben a falusi lakosak építettek egy katolikus templomot saját erejükből.
1847-ben volt alapítva egy ortodox templom Iorgu Atanasiu bojár segítségével.
Ekkor az iskolában nem járt senki, mert románul kellett tanulni.
Hortensia Racoviţă Dicţionar geografic al judeţului Bacău-ban említi Klézsét.
Az ortodox templom 30-40 év után leomlott és a néhány ortodox vallású (körül-belől 10-20 személy, akiket Atanasiu bajár hozott), visszamentek a román falvakba.
Klézse falu jelenleg öt részből áll:
Első része Buda, amelyről Petrás Incze János pap említi, hogy a kutatók itt egy ujjnyi vastagságú fazekakat, csiprokat találtak és ezekben honvak lehettek. Ezekre a mai temetőtől ötszáz méterre találtak rá.
Buda is több részből áll: (Szilistye, Farkasok, Csernátok, Páládi, stb.)
Ezekről és Klézse többi részéről Halász Péter ír a Klézse helynevei című dolgozatában.
.Az alapítványról bővebben

 

  Honlap  Tartalom  |  e-mail Webmester