NAGYANYANYELVI TÁBOR
Eger-Heves 2005. június 20-július 2.

Ezen a nyáron a Moldvai Csángómagyar Szövetség oktatási programjában résztvevő 35 tanulót hívott meg Egerben a Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Szakképző Iskolában, Hevesen pedig az Eötvös József Középiskolában szervezett negyedik anyanyelvi táborába a Petrás Incze János Kulturális Egyesület. A moldvai csángómagyarok a régi Etelközben (Románia) élnek. Őseik nyelvét a gyerekek nagy része már nehezen, vagy nem beszéli, mivel szinte napjainkig nem volt szabad magyarul beszélniük sem az óvodában, sem az iskolában. Hogy hátrányos helyzetbe ne kerüljenek, sok esetben az édesanyák először román nyelven szóltak-szólnak gyermekeikhez. Így érthető, hogy a gyermekek maguk között többnyire románul beszélnek. A még magyarul beszélő nagyszülők járhattak magyar iskolába, de az 50-es évek végére felszámolták a magyar nyelvű oktatást. Ők gyermekeikkel-unokáikkal a kétszáz év előtti magyar nyelven - amelyet csángó nyelvjárásnak neveznek - beszélnek. Magyar iskola még napjainkban sincs Moldvában. Ezek ismeretében érthető, hogy a moldvai magyarokat a világ 3 legveszélyeztetettebb népcsoportja közé sorolják, akik a nyelvük elvesztése előtti utolsó órában vannak! Hozzánk azok a gyerekek érkeznek, akik nem szeretnék elfelejteni, vagy „vissza” akarják tanulni a magyar nyelvet és vállalják, hogy a kötelező iskolába járás mellett heti 3 órában a román iskolában, délután pedig magánházaknál tanulják önkéntesen. A helybeli tanulók számára felhívást és programot függesztettünk ki oktatási és közművelődési intézményekben, hogy látogassák a tábor programjait. Június 9-én az egri Városi TV Ezüstidő című műsorában ajánlottuk a szülőknek és gyermekeknek, hogy a 7-13 éves korú vendégeink nagyanyáik nyelvét itt az anyaországban egri-hevesi tanulók segítségével gyakorolhassák. Elsősorban a táncos-dalos-kézműves foglalkozásokra várjuk a gyerekeket, akiknek ajánlatunkkal a vakáció kezdetén különleges nyári programot kínálunk: megismerhetik az archaikus nyelvjárást, a csángó dalokat, táncokat, játékokat. A változatos, gazdag program részét képezik a délelőtti anyanyelvi, történelmi, földrajzi foglalkozások, érdekes fizikai, kémiai kísérletek, a délutáni szabadidős tevékenységek és a Bükkbe (Egererdő Rt.), az erdőtelki Arborétumba (Zsarátnok Polgári Kör), Budapestre (MTV Rt. Mozaik Stábja által) szervezett kirándulások. Strandolnak Egerben és Tarnamérán. Hevesen meglátogatják a Népművészeti és Háziipari Szövetkezetet, a Jagfeld Sütőüzemet, a Lovardát. Megkoszorúzzák Petrás Incze János emléktábláját, megismerkednek az egri vár történetével, a korabeli ruhákkal, fegyverekkel, a két város idegenforgalmi nevezetességeivel. Megnézik az Egri csillagok című filmet az Uránia moziban. A Szépasszonyvölgyben együtt kirándulnak a Forrás - Gyermek Szabadidő Központ napköziseivel. A foglalkozásokat az egyesület és a hevesi középiskola tanárai, Balogh Ferenc hitoktató, Tóth Ilona IBM nővér, Varga Pál igazgató, Németh Erzsébet és Balogh Ágnes táncpedagógusok, a Vármúzeum munkatársai és főiskolai hallgatók tartják. Hevesen dr. Vincze Zsuzsanna családorvos tart ismeretterjesztő előadást. Találkoznak Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színészekkel, az Egri Csillagok Népdalkör tagjaival. A Külsőrekecsinben tanító Szász Csilla tanárnő tanítványaival Egerben június 22-én bemutató foglalkozást tart, 24-én pedig táncház keretén belül adnak ízelítőt dalaikból, táncaikból az egri Szederinda és Táltos táncegyüttesekkel együtt a meghívott vendégeknek. Mag Lászlóné .