Újabb kérvények a magyar anyanyelv oktatásáért


414 új kérvényt adtak le a moldvai csángó falvakban a szülők, akik kérik, hogy gyerekeik a következő tanévtől tanulhassák a magyar nyelvet anyanyelvként a falusi iskolákban. Az új kérvények hozzáadódnak az előző években leadott kérvényekhez. Természetesen a végzős diákokat leszámítva a gyerekek folytatják jövőre is tanulmányaikat, így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ismét megduplázódik a magyar nyelvet hivatalosan tanuló gyerekek száma, hiszen jövőre már több mint 650 gyerek tanulja a magyar nyelvet összesen 12 moldvai faluban hivatalos keretek közt is főtantárgyként (azaz olyan tantárgyként, amelyből félévi dolgozatot is írnak a gyerekek, amelyek eredménye bekerül a katalógusba). Sajnos a kérvények leadása és a május 15-én lezajlott alapkőletételi ünnepség együttvéve több faluban felélesztette a nacionalista hangokat: kisiskolásokat fenyegettek meg, szülőket állítottak kínos helyzetbe, tanárainkkal pedig több helyen éreztették ellenszenvüket a tanügyi hatóságok (elsősorban az iskolaigazgatók szintjén), illetve az egyház is friss lendülettel kezdett szervezkedni: szentmiséken félrevezetik a híveket, mondván, hogy Szövetségünk és a kérvényező szülők az iskola tanárainak és a falu papjának az elűzésére törekszünk, és kérik a híveket, hogy a papság védelmében lépjenek fel a "magyarok" ellen. Mindehhez hozzá kell még számolnunk a helyi sajtó (4 román nyelvű napilap) tucatnyi oldalas anyagát, melyek "leleplezik" újból a magyar veszélyt, uszító hangnemű írásaikkal mérgezve a közhangulatot.