Jótékonysági est - 2005. június 14.

Az Antall József Szociális és Kulturális Alapítvány az I. Moldvai- Csángómagyar Napok – Debrecen és régiója c. rendezvénysorozatát 2005. május 25-e és 28-a között rendezte meg.
A moldvai csángó magyarok helyzetére, körülményeire szerettük volna felhívni a figyelmet a kulturális programokkal, mely kiterjedt a moldvai csángómagyarok történelmére, valamint hagyományainak, kultúrájának bemutatására. A rendezvénysorozat záróeseménye a Jótékonysági Est volt, melynek célja, hogy a befolyt adományokat a csángó gyerekek magyar nyelvű oktatásának támogatására fordíthassuk, hogy továbbra is folytassuk az Antall József által is képviselt eszmeiséget, a határon túli magyarok segítését és képviseletét. A rendezvénysorozatot és magát a Jótékonysági Estet is eredményesnek ítéljük. Az általunk kitűzött célt elértük, hogy egy tanár egész éves fizetésével támogassuk a magyar oktatást. Az eddig befolyt több mint 700 ezer Ft -ot a Szeret- Klézse Alapítvány vezetőjén, Duma István Andráson keresztül kívánjuk e nemes cél támogatására fordítani. Ez az összeg fedezi egy tanár fizetését járulékokkal együtt egy teljes tanévre. Alapítványunk a segélyszállítmányok eljuttatása során nagyon jó kapcsolatot alakított ki az ott élő csángókkal, és ezt a kapcsolatot továbbra is ápolni kívánjuk. Ennek tudatában szeptemberig meghosszabbítjuk a gyűjtést, az Alapítvány bankszámlájára továbbra is várjuk a támogatásokat, hogy egy-két településen további tanárok bérének finanszírozása is megvalósulhasson.