Az alapítványról


Az alapítvány bejegyzése

Az alapítvány alapítója Duma András, klézsei csángó-magyar. Az alapító abból a célból hozta létre az alapítványt, hogy képviselje és elősegítse a csángó magyarok érdekeit és jogait a román állam keretén belül. A „Szeret-Klézse” Alapítvány lett így 1999-ben első Csángóföldön bejegyzett alapítvány, amely a csángók gondjaival kezdett foglalkozni és ezekre a megoldást keresni. Más ilyen intézmény nem létezett.


 Munkairány

A bejegyzése előtti tízévi tapasztalat azt mutatta, hogy a felhalmazódott problémákat mások nem fogják megoldani, ha mi, a Csángóföldön élők, nem kezdeményezünk. Itt minden korosztály segítségre szorul. A fiatal korosztály problémait nagyon fontosnak tartjuk. A fejlődésükben nagyon fontos a segítségünk és mások segítsége. Ezen kívül fontosnak tartjuka gyerekek fejlődésének támogatását. Mindezekben segíteni fogunk.  Az öregek, a szegény családok, a sok gyerekes családok megsegítése fontos feladat az alapítvány számára.

Székház és más épületek Az alapítvány hivatalos székháza a Klézse település Budának nevezett részén van. Az alapítvány által szervezett akciók klézsei színhelye a megvásárolt Magyar Ház /Faluház, ahol a székház is működik. Esettől függően a más helyszínen szervezett rendezvényre/programra termet bérelünk. Az említett Faluházon kívül más ingatlant is vásárolt az alapítvány, egy háromszobás lakást Kolozsváron, ahol elsősorban a csángószármazású egyetemi hallgatóknak ingyenszállást biztosítunk.


Az alapítvány céljai

Az alapítvány általában a moldvai csángó falvak, , oktatási és kulturális problémáival foglalkozik szociális módon. Iskolán-kívüli kulturális körököt szervezünk. Alkalmazottjai vannak az alapítványnak, akik a ezeket a tevékenységeket vezetik. Segíteni akarjuk azokat a fiatalokat, akik a jövőben  pótolják majd a hiányzó csángó értelmiségi réteget. Megteremtjük a lehetőséget, hogy a fiatalok kapcsolatban álljanak a világgal, Interneten és e-mailen keresztül. Magyar könyvtárt hoztunk létre. A jövőre gondolva szemináriumokat, találkozásokat szervezünk a helyi gazdaság  fellendülése érdekében. Így rendelkezésükre állunk azoknak kik ezen a téren tevékenykedni akarnak  és kapcsolatban akarnak lenni az ittlévő gazdálkodókkal és cégekkel. A lehetőségeink szerint az újabb információkat ismertetjük a közösséggel. Ápoljuk kultúránkat, és a kulturális körökön keresztül visszatanítjuk. Nem zárjuk ki azoknak az erdélyi származású magyaroknak a megsegítését, akik a múlt évek során kerültek be Moldvába. Ez is a terveink közé tartozik.


 Szociális tevékenység

Az alapítvány szociális tevékenységet is folytat. Ennek bázispontja a már fent említett ház/telek, amelyet megvásároltunk az alapítvány bejegyzése után. Szociális segélyek szétosztása, segélycsomagok beszerzése és szétosztása, különböző pályázatok készítése és levezetése azok a tevékenységek, melyek segítségével a község gazdasági helyzetén szeretnénk javítani. Tervezzük a klézsei lakosok számára a jelenlegi orvosi, egészségügyi ellátáson javítani. Mozgássérültekkel, fogyatékosokkal különösen foglalkozunk.


Oktatási tevékenység

Alapítványunk megkülönböztetett figyelemmel foglalkozik a gyerekekkel és a fiatalokkal. Ezért a kulturális csomagon túl, egy külön oktatási programtervezetet is összeállítottunk, amit alkalmazunk.  Alkalmanként ösztöndíjakat hirdetünk és kiosztunk,  

gyerekek továbbtanulási lehetőségeit szorgalmazzuk és megszervezzük / anyagi alapjait megteremtjük (középiskolások erdélyi taníttatása, egyetemi hallgatók magyarországi és erdélyi magyar oktatásban való részesítése más alapítványok és intézmények egyűműködésével). Különböző oktatási jellegű tevékenységeink megszervezése az alapítvány tulajdonában lévő klézsei Magyar Házban, Tyúkszer és más falvakan történik. Nyári táborokat szervezünk klézsei, somoskai, forrófalvi, bogdánfalvi gyerekeknek idegenben. A jövőre nézve az a szándékunk, hogy idegen gyerekeknek Klézsén és Somoskán  szervezzünk tábort.  2001. október óta beindítottuk Klézsén a kulturális körököt és a magyar nyelv oktatását az alapítvány tulajdonában levő klézsei Magyar Házban, ahol magyar pedagógust foglalkoztatunk.


Kulturális tevékenység

Az Alapítvány Klézse község hagyományos kultúrájának megőrzését, felgyűjtését, muzeális tárolását és bemutatását, propagálását vállalja. Már  befejezésre került a tájház/tájszoba létrehozása, tárgyi, anyagi kultúra gyűjtése.  Tervezünk nyári programokat (gyerektáborok, taníttatás helyben), magyarországi és erdélyi gyerekek számára ismerkedési lehetőséget a faluval, a csángó-magyarság kultúrájával, az itteni gyerekekkel, stb. Tervezzük a könyvtárunk működtetését szakemberek bevonásával, tájékoztató jellegű előadások szervezését. Pályázatok alapján különböző díjakat osztunk ki Kirándulásokat és más utakat (pl. búcsúkra zarándoklat) szervezünk.


Eredmények együttműködésben a támogatókkal és szervezetekkel:

Köszönhetően a nagylelkű adományozóinknak a bejegyzéstől kezdve mostanáig nagyon szép eredményeket értünk el.A támogatás nagyabb része magyarországi és németországi egyéni támogatóknak köszönhetők.   

Az alapítvány bejegyzése, az ingatlanok vásárlása, az ösztöndíjak nagyobb része, a szociális segélyek, a mikrobusz vásárlása köszönhető a főtámogatónknak., aki Magyarországon  élő nagylelkű egyéni támogatónk.  A magánemberek támogatása mindig előrelépést és erőt adott a fennmaradásban. Alapítványoktól és közalapítványoktól pályázatokra kaptunk támogatásokat, inkább programmokra vagy működésre.

Említem a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, az Illyés Közalapítványt, melyek oktatási és kulturális jelegű programjainkat támogatták. A Domokos Pál Péter Alapítvány az infrastruktúránk fejlesztésében segített, Borbáth Erzsébeten keresztül. A Moldvai Magyarságért Szent László Csángó Alapítvány sokat segített a nehezebb helyzetekben.


 Megvalósításainkból

 A Szeret-Klézse Alapítvány által szervezett falutalálkozások Klézsén:

Az Európatanács Parlamenti Közgyűlésének Állandó Bizottsága az isztambuli gyűlésén elfogadott csángókról szóló jelentést mutattuk be. Tytti-Isohookana-Asumnaa finn képviselő által előterjesztett jelentést, nálunk való látogatása alkalmával, Dr. Kelemen András kapta a felkérést, hogy beszéljen, adja elő az istambuli ajánlásokról szóló dokumentum tartalmát. Pekár István beszélt a megérkezett klézsei emberekhez a Duna TV helyzetéről, fontosságáról. Ordódy Judit a Duna TV-ért Alapítvány titkára beszélt az alapítvány tevékenységéről, terveiről.

A Missionszentrale der Fancisziszkaner szerevzettel közös programon keresztül részt vettünk, több kisebbség, egy szemináriumban: adivásisok (Indiából), romák (Csehországból ), szorbok (Németországból),  csángó-magyarok (Moldvából).  Ez alkolammal is jelentést kültünk a résztvevőkkel együt az amerikai nagykövetnek. A Szent Atyának levelet továbbitott Páter Devis ferences katolikus miszíonárius.

Egy magyarországi képviselő látogatja meg Moldvát800 év után  , NÉMET ZSOLT.   Klézsei látogatásakor találkozik az alapítvány székházánál a helyi szervezetek képviselőivel és falusi emberekkel.


Foglalkozás gyerekekkel

Minden programunk magyar nyelven zajlik: vasárnapi tánc és táncesték, színpadjátszás, furulyaoktatás.

Minden évben táborokat szervezünk a gyerekekkel, melynek főcélja az, hogy ismerjék meg magyar nemzetüköt. A táborok suzinhelyei: Magyarország, Ausztria, Lichtenstein, Dr. Atzél Endre  segitségével, valamint Smith Agóta segitségivel.Erdélyben, együtt más szervezetekkel, szerveztünk táborokat. Volt aki egyszer, de volt aki rendszeresen támogatott. 

AKCIÓINK:

-Békésszentandrási tábor, 2000-ból folymatasan

-Gyimesbükki ifjúsági tábor: 2 alkolam

-Szamosújvári tábor, Téka Alapítvány szervezésében.

-Tüzséri tábor, folyamatosan a 2000-től

-Morosvásárhelyi tábor, Czellecz Jenő közbenjárásával

-Kézdivásárhelyi tábor, a Vigadó szervezésében: 3 alkalom, Salamon Ferenc segitségével.

-Parajdi tábor -Marosvásárhelyen a Padureni tábor.

Kányán, Serbán Bálint plébános és Smuk Péter polgármester  segítségivel.

-Szoboravatás Röszke községbe. Serbán Bonaventura szobrászmüvész szobrának avatásán vettünk részt.

-Csángó napok: Nagyváradon, Brassón, Aradon. Kézdivásárhelyen.

Mozgássérültek támogatása,

Dr. Atzél Endre együtmüködésével.

Más jelegű :

Antal József Szociális és Kulturális Alapítvány.-

-karácsnyi ünnepségek, találkozók szervezése

 -tábor Kánya községben, Smu Ferenc  polgármester és Serban Valentin klézsei származású pap segítségével

-Kéri Edit   támogatónk a Velencei tónál történelmi tábort szervezett a klézsei és somoskai családoknak.

Tevékenységek a székháznál:

Klézsei fiatalok klubja, Ünnepnapi szervezések, Húsvéti és karácsonyi napok szervezése,   Könyvbemutatók, Magyar misék szervezése.


 

Adatok az alapítványról

(támogatás esetében)

Banca Comerciala Romana,  SWIFT:   RNCB RO BU

Filiala Bacau, str 9 Mai, nr 11, Loc: BACAU, Jud: BACAU,cod postal - 600037

 

COD IBAN kód:RNCB RO BU

Eurós (EUR) számla:

IBAN: RO76RNCB0026030907420004,

Lejes (RON) számla:

IBAN: RO60RNCB0026030907420001,

Dolláros (USD) számla:

IBAN: RO33RNCB0026030907420002,

 

(az említett valutaszámmakra, (EUR/USD) lehet utalni más valutában is, például CAD)

 

Második bank:

 

OTP Bacău: OTPV RO BU XXX.

Sucursala Bacau
Str. 9 Mai
, nr. 82, sc. B

 

2007-10-06-től a következő számlaszámok érvényesek:

 

IBAN  szám/nr:  (RON) lej:  RO96OTPV290000109807RO01

                            (HUF) Ft:    RO03OTPV290000109807HU01

 


                                   Kuratórium:

Kuratórium elnöke: Duma András, klézsei magyar

E-mail: aduma@xnet.ro

Tel + 40 723 226 953:  00 40 234 253 269

 

Kuratórium tagjai:

Deáky András, gyimesbükki magyar, nyugalmazott tanár, iskolaigazgató

E-mail deakyandras@xnet.ro

Tel: +40 723 591 410

 

Kotis Mihály, somoskai csángó magyar, orvos  

E-mail:   drkotis@yahoo.co.uk

 

Duma Dániel egyetemista (néprajz szak)   

E-mail:   duma_daniel2004@yahoo.com

Tel: + 40 722 954 926

 

Sántha Attila Barna, ügyvéd  

E-mail: santhaattila@irodalom.org

Tel: +40 740 234 897

Fundatia „SIRET-CLEJA”

 

„SZERET-KLÉZSE” Alapítvány  

„SIRET-CLEJA” Foundation

  RO-607105, Com. Cleja, Sat. Buda, nr.65,  jud. Bacău

 e-mail: aduma@xnet.ro ,  tel/fax: +40 234 253 269

 

Honlap  Tartalom  |  e-mail Webmester