Szeret-Klézse Alapítvány
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Domokos Pál Péter AlapítványJAVASLATOK
a magyar nyelv iskolán kívüli és a román tannyelvű iskolán belüli oktatásához a moldvai csángó falvakban


A Szeret-Klézse Alapítvány kuratóriuma kilencéves oktatási tevékenysége során azt tapasztalta, hogy nagyon sok szülő szeretné, ha gyermeke megtanulna magyarul írni és olvasni. Sok, román tannyelvű iskolában VIII.osztályt végzett tanuló szeretné tanulmányait magyar tannyelvű iskolában folytatni. Ezért azt javasoljuk, hogy a magyar nyelv oktatása a román tannyelvű iskolákban, a III-VIII. osztályokban azonos szinten legyen oktatva a magyar tannyelvű iskolákéval, hogy a román tannyelvű iskolában végzett, magyar tannelvű iskolába íratkozó gyermek ne legyen hátrányos helyzetben a magyar tannyelvű iskolában végzett társával szemben.


Megállapodás
A moldvai csángó-magyar hagyományőrző és anyanyelvápoló tevékenységek iránt

 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Domokos Pál Péter Alapítvány

Szeret-Klézse Alapítvány

                                                        Megállapodás

 

A moldvai csángó-magyar hagyományőrző és anyanyelvápoló tevékenységek iránti érdeklődés növekedése okán a klézsei  székhelyű Szeret-Klézse Alapítvány hagyományőrző és anyanyelvápoló foglalkozásokat tartó alkalmazottak 2007.december.2-án az alapítvány székházában a következőkben állapodtak meg:

      1. Az iskolán kívüli foglakozásokat a továbbiakban az anyanyelv és a hagyományos népi csángó kultúra iskolai oktatására történő   felkészítés céljából tartjuk

      2. Az iskolán kívüli foglalkozások időtartama 2 év lesz

      3. A 2 év alatt kezdő és haladó csoportokat  alkotunk :  Kezdő csoportok:

                                                                                                                          -óvoda-II.o.

                                                                                                                          -III.-IV.o.

                                                                                                                          -V.-VI.o.

                                                                                                                          -VII.-VIII.o.

                                                                                               Haladó csoportok:

                                                                                                                           -III.-IV.o

                                                                                                                            -V-VI.o.

                                                                                                                            -VII.-VIII.o.

        4. A haladó csoportok tagjai a második év befejezése után felvételükkel kérik  az iskolai oktatásba. Amennyiben a kérelmező tanuló kérését  az iskola elutasítja, alapítványunk lehetőséget biztosít még egy év iskolánkívüli képzésre.

       5. Ifjúsági korcsoporttat is   alakítunk 16 éven felülieknek, akik számára minden szombaton az alapítvány székházában, hétfőn Tyúkszerben, illetve Forrófalván felváltva táncházat és más hagyományőrző klubbtevékenységeket szervezünk.

       6. Az anyanyelv oktatásért felel Duma Dániel, a hagyományőrző  foglalkozásokért László(Legedi) István és Antal (Vajda) János, az anyanyelvű hitoktatásért Csurály Ferenc. A fennevezettek tevékenységüket egymást kölcsönösen segítve, együttműködve végzik.

        7. A megállapodó személyek úgy vélik, hogy a jelen megállapodással a moldvai csángó-magyarok hagyományos kultúrájának, anyanyelvének megmaradását, a magyar köznyelvnek az iskolai oktatásban történő bevezetését, minőségi oktatását szolgálják.

       8. Tevékenységünkben számítunk   a Romániai Magyar Pedagúgusok Szövetségének és Csíkszeredai székhelyű Domokos Pál Péter Alapítványnak szakmai segítségére.                                       

2007.12.02.

 

Domokos Pál Péter Alapítvány részéről:

Borbáth Erzsébet, az RMPSZ megbízottja (aláírás)

 

Szeret-Klézse Alapítvány részéről:

Duma  (István) András (A „Szeret-Klézse”Alapítvány elnöke) (aláírás)

Duma Dániel (aláírás)

László (Legedi) István (aláírás)

Antal (Vajda) Nyelu  (aláírás)

Csurály Ferenc    (aláírás)                                                                 

  Honlap  Tartalom  |  e-mail Webmester