"S   z   e   r   e   t - K   l   é   z   s   e"  A   l   a   p   í   t   v   á   n   y

 

andras2.jpg (3794 bytes)

Főoldal

Klézse

Alapítványunkról

Hírek, aktuális

Duma András írásaiból

Javaslatok a magyar nyelv oktatásához

Deáky András életrajza

Egyűttmüködés a Kinyílik a világ Alapítvánnyal

Legedi István tánc és énektanár

Petrás Incze János Tájszoba

Fotogaléria

Támogatóink

CSÁNGÓMAGYAR

CSELEKVÉSI TERVEK

 

 

Csángó himnusz

Cikkek, írások

SZÁMLASZÁMAINK

 

Moldvai magyar  szervezetek

Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova

 

SZERET-KLÉZSE ALAPÍTVÁNY

Tel: 0040 234 253269    

E-mail: andras@csangok.ro

 

SZENT-ISTVÁN EGYESÜLET

 

SZERET KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

Menet a csíksomlyói búcsúba

 

Tánc lejátszása >>>>>

 

Tánc lejátszása >>>>>

 

Hogyan jutunk Klézsére?

 

A "Szeret-Klézse" Alapítvány kertjében található játszótér

Több kép >>>

Videó >>>

 

LINKEK

Moldvai magyarság

Csángó lap (csango.hu)

Csángó lap (csango.lap.hu)

Párbeszédek csángókkal

A magyar-hon-lap Csángómagyar dossziéja

Moldvai Csángó Magyarok

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Csángóföldi séta

Egy különös kiadvány a csángókról

Csángómentés" Moldvában a XIX-XX. század

fordulóján

 

 

 

Események 2020-2021

 

Facebook oldalunk

>>>>>>>

 

>>>>>

 

"Szeret-Klézse" Alapítvány székháza

 

~

 

Szövés a "Szeret-Klézse" Alapítványnál >>>>>

 

Klézsei Anyanyelvi Tábor

Augusztus 9-18. közötti napokat ismét a moldvai Klézsén és Székelyföldön tölthettük. A tábor résztvevői radnótis tanárok: Balassa Erzsébet, Etédi Emőke, Laukonidesz József, Monostori Zsuzsa és Morvai Éva; egy volt diákunk, Hrabák Zita és a 9.A osztály ( osztályfőnök: Morvai Éva) néhány diákja.

A szokásoknak megfelelően délelőttönként foglalkozásokat tartottunk a Klézséről és Forrófalváról érkező általában 30-60 gyereknek. A kézműves, tánc, anyanyelvi, matematikai foglalkozásokat a gyerekek életkorának megfelelően próbáltuk alakítani, hiszen a legkisebb 5, a legnagyobb 16 éves volt.

>>>>>

 

Klézsei időjárás >>>>>

Csángó Rádió >>>>>

Karácsony >>>>>

 

Csángóföldön jártunk

 

Csángó magyar, csángó magyar,
Mivé lettél, csángó magyar.
Ágról szakadt madár vagy te,
Elvettetve, elfeledve.

 

"Csángónak megmaradni azt jelenti, hogy egész életedben önazonosságod állandó veszélyeztetettségével számolhatsz".

Úgy gondolom, hogy ezt senki nem értheti, aki valamennyire is nem ismeri a csángók történelmét, nem járt ott, nem beszélgetett az ott élő emberekkel...sőt...

Vitathatatlanul sokan voltak, akik azzal a céllal mentek el a Csángóföldre, hogy tanulmányozzák a csángómagyarok történelmét,  mindennapi  életét, hitvilágát, egyházi énekeit, nyelvét. Sokan közülük - mint ez az írásaikból kiderül - mélyen együttéreztek nehéz sorsukkal, csodálták hitüket, hűségüket, ősi kulturájukat.

Mégis, minden jószándék és kutatás ellenére vannak félreértések, hiányosságok, bizonytalanságok ezekben az írásokban. Az igazi, a leghitelesebb képet persze az jelentené, ha mind több olyan írás lenne, amit ők írtak magukról, a hitvallásukról, a hovatartozásukról, a harcról, melyet olyan nagyon régen vivniuk kell napról-napra, évről évre, évtizedről-évtizedre az identitásuk megőrzéséért. 

Erdélyben nem olyan régen jártam először, 2 éve, de azóta nincs olyan év, hogy 1-2 alkalommal ne mennénk újra vissza.  Valami, amit nem tudok megfogalmazni újra és újra arra ösztönöz, hogy visszatérjünk...

>>>>>

 

Csángó települések

Klézse műholdról

 

 

 

 

 

 

Kérjük, támogassa Ön is Alapítványunkat

személyi jövedelemadójának 3,5 százalékával!

 

Támogatóink:

 

 

 

Kedves Látogató!

Üdvözöljük a SZERET-KLÉZSE Alapítvány honlapján!

 

Az alapítványt abból a célból hoztuk létre, hogy képviselje és elősegítse a csángó magyarok érdekeit és jogait a román állam keretén belül. A „SZERET-KLÉZSE ALAPÍTVÁNY”  1999-ben az első Csángóföldön bejegyzett alapítvány volt, mely a csángók gondjaival kezdett foglalkozni, ezekre megoldást keresni.

Az alapítvány létrehozása előtti évtized tapasztalataiból kiindulva úgy gondoltuk, hogy a hosszú évtizedek, sőt évszázadok alatt felhalmozódott problémákat senki nem fogja megoldani, ha mi Csángóföldön élők nem kezdeményezünk. Itt minden korosztály segítségre szorul. A legfontosabbnak azonban mégis a fiatal korosztály, a gyermekek problémáit tartjuk. Az ő fejlődésükben életbevágóanfontos a segítség – a mi és a mások segítsége és támogatása. Ezen kívűl természetesen az öregek, a szegény családok, a sokgyermekes családok segítését is fontosnak tartja az alapítványunk.  

Az alapítvány általában a moldvai csángó falvak oktatási és kulturális problémáival foglalkozik szociális módon. Iskolán kívüli köröket szervezünk, segíteni akarjuk azokat a fiatalokat, akik a jövőben pótolják majd a hiányzó csángó értelmiségi réteget. 2001-től beindítottuk Klézsén a magyar nyelv oktatását. Minden programunk magyar nyelven zajlik: vasárnapi tánc és táncesték, színpadjátszás, furulyaoktatás.

Minden évben táborokat szervezünk a gyerekekkel, melynek főcélja az, hogy ismerjék meg magyar nemzetüköt.

Az alapítvány szociális tevékenységet is folytat. Ennek bázispontja az alapítvány hivatalos székháza, mely a Klézse település Budának nevezett részén van.

>>>>>

 

Halász Péter csángókutató írásaiból:

 

Bákó városa római katolikus templomaira vonatkozó

adataim kronológiája... >>>

Klézsének gödriben… >>>

Purzik, purzik az onyesti ucca… >>>

Rekecsini menyecske, van-e borod eladó? >>>

Jerney János és a moldvai magyarok >>>

Megkondultak a harangok

kis Magyarfalumba…” >>>

Pusztinai hegy tetején… >>>

Szabófalva büszkén áll... >>>

 

 

Klézse-Cleja - Öves, 1992

Gyűjtők: Felföldi László, Fügedi János,

 Papp Imre, Péterbencze Anikó

Lelőhely: MTA Zenetudományi

Intézet Néptánc Archívum

 

Lejátszás  (25 tánc)

>>>>>

 

Klézse település térképe

 

 

Klézsei gyerekek táncolnak

 

 

Forrófalvi tanulók az alapítványnál

 

 

Petrás Incze János napok az alapítványnál

Több kép >>>>>

 

 

 

 

Honlap  |  E-mail